Certyfikaty produktów

Z dumą przedstawiamy patent oraz certyfikaty związane z produktem

Nowości Techniczne

Innowacje Technologiczne

Certyfikaty Eksperckie

Patent na produkt

Stomatologiczny aparat wizyjny I-Cute otrzymał patent wydany przez Urząd Własności Intelektualnej

Europejski znak CE

Informujemy, iż nasze produkty posiadają certyfikaty bezpieczeństwa Unii Europejskiej wydane przez uprawnione jednostki certyfikacyjne

Certyfikat US FCC

Informujemy, że nasze produkty posiadają Certyfikat US FCC wydany przez niezależną instytucję certyfikującą.

Raport bezpieczeństwa RoHS 2.0 SGS

Raport bezpieczeństwa I-Cute, przetestowany przez SGS zgodnie z dyrektywą RoHS 2.0, I-Cute Lead Lead, kadm kadm, rtęć, sześciowartościowy chrom, polibromowane bifenyle PBB, polibromowane difenyloetery PBDE, ftalany diDEHP, ftalany dimrówczan butylu benzyl BBP , ftalan dibutylu, DBP, ftalan diizobutylu DIBP spełniają wymagania specyfikacji. 2021/5/10 Wydanie raportu z badań (Raport nr EKP21400004).

Raport z inspekcji bezpieczeństwa fotobiologicznego firmy SGS

Produkty I-Cute zostały przetestowane przez firmę SGS zgodnie z normą bezpieczeństwa fotobiologicznego IEC/EN 62471 i są wolne od promieniowania ultrafioletowego, światła niebieskiego, podczerwieni i ciepła dla skóry i oczu (poziomy zagrożenia są podzielone na wyłączone, niskie, średnie i wysokie zagrożenia).